Neden Gençlik Katılımı

Gençler; Yeni fikir, farklı bakış açıları ve yenilik demektir. Çünkü her yeni kuşak bir öncekinden daha donanımla, daha yenilikçi daha bilgiyi alma kapasitesi yüksek olarak toplumlarda var olur. Bu da var olan sistem de farklı fikirlerin ve yorumların oluşması için ülke adına büyük bir avantaj sağlar. İşte bu sebeple devletin karar alma sürecinde gençlerin de katılımının olması büyük önem taşımaktadır. Bu projemizde Gençlik Katılımı hakkında toplumda farkındalık yaratarak onların aktif ve etken olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Umuyoruz ki projemizle birlikte, Gençliğimiz fikirlerini daha çok söz sahibi ve fikirlerini bilgilerini doğru mekanizmaları doğru şekilde kullanarak kendilerini toplumda öne çıkarabileceklerdir.

 

Genç nüfus oranının Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla olduğu ülkemizde gençlerin doğru projelerle aktif katılımcı olduklarını düşündüğümüzde hem eğitim hem ekonomik he sosyal anlamda daha çok gelişmeler göstermemiz mümkün olur. Her bir neslin bir önceki nesle nazaran teknoloji ve sosyal açıdan daha farklı bir ortamda var olması doğru bir yol haritasıyla yenilikçi bir toplum oluşturma potansiyeli taşır. Bu ve dahası sebeplerle Gençlik her zaman en büyük yeniliktir.

 

PROJEMİZ İLE GENÇLER SÖZ HAKKINA SAHİP OLUYOR!

 

Gelişen demokratik ülkemizde genç nüfus Avrupa ülkelerine oranla fazladır. Bu da dinamik bir Türk toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ancak devletin karar alma sürecinde gençlerin aktif rolü Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha azdır. Bu konuyla ilgili olarak projemizde bu düzene olumlu değişiklikler katmak amacıyla gençlere söz hakkı veriyoruz! Yapacağımız çeşitli grup çalışmaları, toplantılar, eğitimler ve diğer aktivitelerle gençlerin hakları ile ilgili farkındalıklarını artırmayı ve bilgi düzeylerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Bunları yaparken gençlerimizin tecrübe edinebilmesi amacıyla, Intercultural Communication and Leadership School (ICLS) ile birlikte toplantılar ve eğitimler düzenlenecek; bu toplantılarda Avrupa’dan gençler ve gençlik yöneticileri ile tanışma imkânı sunularak gençlerin Avrupa sistemini öğrenmesi, katılımcıların bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeleri sağlanmış olacaktır.

 

Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak, bu hedeflerimiz doğrultusunda Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Finansmanlığında desteklenen projemizi başlatmış bulunmaktayız.

 

 

BELÇİKA VE İNGİLTERE’DE GENÇLİK PROJESİ DENEYİMİ YAŞAYIN!

 

Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Desteği ile projemizin bir ayağını gerçekleştireceğimiz İngiltere ve Belçika’da, gençlerin karar alama sistemindeki önemi ve bununla ilgili devlet politikalarını öğrenmek üzere toplantılar düzenleyeceğiz. Bu konuyla ilgili; tüm katılımcıların tecrübelerini paylaşacağı toplantılarda Türk Gençliği ve Gençlik Organizasyonları ile Avrupa Gençliği ve Gençlik Organizasyonları arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğine dair yuvarlak masa toplantıları düzenleyeceğiz. Bu sayede Türk gençleri Avrupalı Gençlerle birebir iletişim kurmuş olacaklar ve sosyal ağlarını genişletmiş olacaklar.